ساخت و نصب انواع برج نوری ( روشنایی …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانتولیدی ورزشی صادقی

سایه‌روشن‌های سرمربی جدید تیم ملی؛ اسکوچیچ در دنیای مثبت و منفی