رئیس‌جمهوری: راه‌آهن اردبیل-میانه تا یک سال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد