واکسن پاستوکووک برای کودکان زیر ۱۸ سال ایمنی دارد
به گزارش خبرنگار بهداشت و سلامت ایرنا، علیرضا بیگلری روز سه شنبه در نشست خبری که در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، افزود: واکسن پاستوکووک یا سوبرانا دارای ویژگی های منحصر به فردی است که با توجه به فرآیندهای شیمیایی، تولیدش راحت بوده و در دنیا بی خطر است. وی با اشاره به اینکه برای واکسن های موجود علیه کرونا، کشورهای دنیا یادآور ( دز سوم ) نیز تولید می کنند، اظهار داشت: این واکسن با تزریق ۲ دز ، ۶۵ درصد موفقیت کارآیی خود را نشان داده و اگر یک دز یادآور نیز تزریق کنیم ۹۱ درصد ایمنی در بدن ایجاد کرده و ۷۵ درصد باعث عدم انتقال جهش های مختلف ویروس کرونا می شود و مرگ و میر را ۱۰۰ درصد کاهش می دهد. وی ادامه داد: این واکسن در کشور کوبا اکنون استفاده می شود و در ایران نیز به ۶۸ هزار نفر تزریق شده و پاستوکووک یا سوبرانا می تواند به عنوان تکنولوژی برتر به سازمان جهانی بهداشت معرفی شود و توجه جهانی به این واکسن معطوف شده است. بیگلری تصریح کرد: اولویت تامین این واکسن برای نیازهای داخلی ایران و کوبا است و می توان برای حفظ سلامت مردم یک اتفاق ماندگار باشد. وی با بیان اینکه پاستوکووک سابقه ای از واکسن ذات الریه کودکان است، اظهار داشت: از زیر ساخت های این واکسن استفاده شده و می توانیم از زیر ساخت های آن برای تهیه واکسن های بعدی نیز استفاده کنیم. ادامه دارد..