کشورهای منطقه بدون دخالت دیگران امنیت خلیج فارس را بدست گیرند

کشورهای منطقه بدون دخالت دیگران امنیت خلیج فارس را بدست گیرند
به گزارش روابط عمومی منطقه یکم امامت نداجا، ناخدا یکم عرشه قادر وظیفه در مراسم ضیافت شام سه شنبه شب که به میزبانی ناوشکن بومی جماران با حضور فرماندهان ناوگروه نیروی دریایی ارتش پاکستان و جمعی از فرماندهان نداجا مستقر در استان هرمزگان برگزار شد،ضمن ابراز خرسندی از حضور فرماندهان ناوگروه پاکستانی بر روی ناوشکن بومی جماران افزود : ما در حوزه دریا مطابق تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، بدنبال تامین امنیت دریا و حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران هستیم. در پایان این مراسم، هدایایی به رسم یادبود به فرماندهان ناوگروه پاکستان تقدیم شد. ناوگروه پاکستان متشکل از سه فروند ناو رزمی آن کشور صبح یکشنبه ۱۴آذرماه جاری در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس پهلو گرفت.  پس از انجام تشریفات نظامی، فرمانده این ناوگروه مورد استقبال فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این ناوگروه از۱۴ تا ۱۷ آذرماه جاری به مدت چهار روز در بندرعباس حضور دارد. برنامه های آن حضور در گلزار شهدا، دیدار با فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش، استاندار هرمزگان و نماینده ولی فقیه در استان، برگزاری مسابقه های ورزشی و قرآنی در نهایت به هنگام خروج از لنگرگاه تمرین رزم دریایی بین نیروی دریایی ارتش و پاکستان است. درسال جاری این دومین سفر نیروی ارتش پاکستان به بندرعباس است،۱۴ تا ۱۷ فروردین سال جاری ناوگروه پاکستان به بندرعباس سفر داشت. این سفر با هدف تحکیم روابط نظامی و دیپلماسی ایران و پاکستان صورت گرفته و در مراسم استقبال دومین ناو گروه نیروی دریایی ارتش پاکستان، سفیر این کشور در تهران ، سرتیپ عمران کاشف وابسته نظامی دفاعی ،همچنین جانشین فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی کشورمان حضور داشتند.