اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر بهداشت: ۱۲۰۰ نیروی بهداشتی و درمانی خراسان رضوی در دهه پایانی ماه صفر خدمت می‌کنند