مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …فروش قطعات پلیمری خودروچراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrفروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …

روسیه اتهام آمریکا درباره پدافند موشکی را غیرمنصفانه خواند
در بیانیه روز شنبه وزارت امور خارجه روسیه گفته شده است که آمریکا هدفمندانه به انتشار اطلاعات نادرست می پردازد و به این وسیله تلاش می کند روسیه را بی اعتبار کند.  به گزارش رسانه های روسیه، پنتاگون گزارشی منتشر کرده است که در آن گفته شده که پدافند موشکی از اجزای رقابت بین قدرت های بزرگ شده است.  در این گزارش پنتاگون خاطرنشان کرده است که روسیه و چین سیستم های جدید و پیشرفته پدافند موشکی در رابطه با رقابت با آمریکا طراحی می کنند و این مساله تهدیدی برای آمریکا است.  وزارت خارجه روسیه در مورد گزارش می گوید: این گزارش را بخشی از کارزار برای انتشار اطلاعات نادرست به منظور بی اعتبار کردن روسیه می دانیم. کاملا مشهود است که می خواهند مقاصد خصومت جویانه را این بار در عرصه پدافند موشکی به روسیه نسبت دهند.   در بیانیه وزارت خارجه روسیه گفته شده است: روسیه بارها نگرانی خود را از اقدامات یکجانبه و نامحدود آمریکا در عرصه استقرار اجزای پدافند موشکی اعلام کرده است. پس از فسخ قرارداد دوجانبه منع تسلیحات پدافند هسته ای از سوی آمریکا، روسیه بارها پیشنهادهایی داد که هدف آن کاهش عوامل تنش آفرین و برقراری همکاریها در عرصه پدافند موشکی بود.  در ادامه بیانیه آمده است: بار دیگر از واشنگتن می خواهیم موضع مسئولانه ای اتخاذ کند و با انتقاد به طرح های خود در عرصه پدافند موشکی که امنیت آمریکا و متحدانش را تامین نمی کند، بنگرد.  «انصراف از تاکتیک ناشایست برای قدرت بزرگ که مسئولیت خود را بر دوش دیگران بگذارد تا توجه مردم آمریکا و جامعه جهانی را از اقدامات خود منحرف کند سودمند خواهد بود.»  در پایان بیانیه گفته شده است: جهان کنونی در زمان حاضر بیش از هر زمان دیگری نیاز به همکاری در عرصه تامین امنیت و نه رقابت که دولت آمریکا بر آن تکیه کرده است، دارد. برای گفت وگو درخصوص موضوعات پدافند موشکی با طرف آمریکایی در چارچوب گفت وگوهای استراتژیکی دوجانبه آمادگی داریم.