دستگاه جت پرینترخریدار کتاب وکاغذ باطله ودست دوممخزن SMC مدولار, مخزن آب GRPمعاوضه خانه مسکونی دو طبقه با آپارتمان