استاندار همدان بر شناسایی و رفع آسیب‌های فضای مجازی تاکید کرد

استاندار همدان بر شناسایی و رفع آسیب‌های فضای مجازی تاکید کرد
به گزارش ایرنا، «علیرضا قاسمی‌فرزاد» روز یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان همدان، افزود: همچنین بحث آسیب‌ شناسی‌ مباحث فرهنگی که در برش سند فرهنگی استان همدان مورد توجه قرار گرفته باید براساس تحقیق و پژوهش های علمی و کارشناسی انجام شود. وی اظهار داشت: ارکان جامعه از جمله خانواده، جوانان و بانوان از مواردی است که مورد هجمه‌های جدید دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفته و برهمین اساس در تدوین راه‌کارهای رفع آسیب‌های شناخته شده برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمن باید از ارزش‌های و آرمان های والای انقلاب اسلامی و شهدا استفاده شود. وی تصریح کرد: آسیب‌هایی که از سوی فضای مجازی متوجه خانواده، کسب و کار و دیگر بخش‌های جامعه می‌شود باید شناسایی شده و به منظور صیانت از فرهنگ اصیل اسلامی، ایرانی و همچین کانون خانواده به صورت کارشناسی شده برای تمامی افراد تبیین و تشریح شود. استاندار همدان با اشاره به اینکه اولویت‌های فرهنگی از مباحث بسیار مهم و زیربنایی در استان هستند، گفت: موضوع مهم اشتغال، سبک زندگی، مدیریت رسانه و فضای اجتماعی از مباحثی است که باید در سند فرهنگی استان همدان به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. قاسمی فرزاد خاطرنشان کرد: برهمین اساس تمامی دستگاه‌های اجرایی استان باید دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود را در رابطه با تدوین سند فرهنگی، به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان همدان ارائه کنند. به گفته وی، در شرایط کنونی و به تعبیر مقام معظم رهبری، مهم‌ترین تکلیف ما مهندسی فرهنگ کشور است.