نبود همکاری عامل افزایش هزینه ها و کاهش اثربخشی سازمان های بشردوستانه
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از کمیته بین المللی صلیب سرخ از پکن، این سازمان همراه با بانک جهانی و صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)، اخیراً گزارشی را با عنوان «نیروهای مشترک برای مبارزه با بحرانهای طولانی مدت: حمایت بشردوستانه و توسعه گرایانه برای تامین کنندگان آب و بهداشت در خاورمیانه و شمال آفریقا» را منتشر کرده اند.   در جهان، حدود ۲ میلیارد نفر به آب آشامیدنی ایمن دسترسی ندارند و نزدیک به نیمی از جمعیت جهان (۳.۶ میلیارد نفر) بهداشت ایمن ندارند،  افراد آسیب پذیر (بویژه کودکان و زنان) که در موقعیت های شکننده و متأثر از مخاصمه زندگی می کنند به طور نامتناسبی از این موضوع متأثر هستند. آب و بهداشت از اولویت های کار بشردوستانه و توسعه ای است اما شواهد مبتنی بر آن است که نبود همکاری میان آژانسهای بشردوستانه و توسعه ای در مناطق آسیب دیده از جنگ و خشونت، افزایش هزینه ها، کاهش اثربخشی را ناشی شده و در نهایت مانع از رسیدن کمکها به آسیب پذیرترین و به حاشیه رانده شده ترین افراد می شود. بحرانهای طولانی مدت در مناطق شهری منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا چالشهای جدی برای تأمین کنندگان خدمات آب و بهداشت هستند. گزارشی که شرکای متعدد در تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۱ منتشر کردند پنج معضل مخرب را که توسط تأمین کنندگان خدمات آب و بهداشت محلی فعال در عراق، اردن، لبنان، لیبی، فلسطین، سوریه و یمن مشخص شده است بررسی می کند.  این معضلات عبارتند از حاکمیت ضعیف آبی، افزایش هزینه های انرژی، رقابت سخت از جانب دیگر تأمین کنندگان خصوصی آب، ضعف مراکز تصفیه فاضلاب، و کاهش گردش نقدینگی.   این گزارش همچنین بیان می کند که چگونه کنشگران بشردوستانه و توسعه ای می توانند به شکل گروهی توانمندیشان را برای پیش بینی و پاسخ به بحرانهای طولانی مدت بهبود بخشند. پییر کراهن بول فرستاده ویژه رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ به چین و رئیس نمایندگی منطقه ای کمیته بین المللی صلیب سرخ برای منطقه آسیای شرقی گفت: «در بیشتر بحرانهای طولانی مدت در خاورمیانه و شمال آفریقا، کمیته بین المللی صلیب سرخ شاهد آثار بشردوستانه جدی ناشی از خرابی سیستم های آب و بهداشت بوده است.   او گفت: اغلب این سیستمهای کهنه، تحت فشار هستند و هرگز برای تحمل دوران مخاصمه و ناپایداری طراحی نشده اند.  با وجود آنکه تعمیرات کوتاه مدت و سریع برای شرایط حاد اضطراری ممکن است ضروری بنماید، لازم است برای داشتن زیرساختها و خدمات با دوامتر، متناسب با نیاز و مقاوم تر سرمایه گذاریهای بلند مدت انجام شود.  این یک رویکرد مقرون به صرفه تر و پایدارتر برای پاسخ به نیازهای جمعیت غیرنظامی متأثر خواهد بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ بر این باور است که ایجاد یک مشارکت قوی میان کنشگران بشردوستانه و توسعه ای و با تأمین کنندگان محلی خدمات ضروری مینماید تا تاب‌آوری خدمات ضروری را پیش و در حین بحرانهای طولانی مدت را تقویت نماید. مراسم رونمایی بستری را برای متخصصان توسعه ای و بشردوستانه ایجاد کرد تا نظرات خود را درباره چالشها و فرصتها در تأمین خدمات آب و بهداشت در جریان بحرانهای طولانی مدت تبادل کنند. مؤلفان گزارش صحبتهایی در خصوص نکات مهم این گزارش ارائه کردند که در پنل پیرو آن بحثها ادامه یافت.  حضار تجارب میدانی خود و مثالها و روشهای همکاری تکمیلی بشردوستانه و توسعه ای و همینطور ساز و کارها، ابزار و رویکردهای ایجاد تاب آوری در کنار تقویت واکنش اضطراری برای رسیدگی به نیازهای ضروری را به اشتراک گذاشتند. همکاری قویتر میان کنشگران بشردوستانه و توسعه ای، به عنوان نکته کلیدی برای بهبود آمادگی پیش و همچنین پاسخ ها در حین بحران، مورد تأکید قرار گرفت.   عمر الحطاب، مشاور ارشد خدمات آب و بهداشت از یونیسف و یکی از مؤلفان این گزارش نیز گفت: تنها راه تقویت تاب آوری بخش خدمات آب و بهداشت برای کنشگران توسعه ای و بشردوستانه در گرو همکاری و کار مشترک پیش، در حین و پس از بحرانها است. گزارش نیروهای مشترک برای مبارزه با بحران های طولانی مدت و این رویداد نشانه واضحی است که این کار غیرممکن نیست. نمایندگانی از دولت چین، سازمانهای بین المللی، سفارتخانه ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر سازمانها در چین از جمله حاضرین در این مراسم رونمایی بودند که به صورت حضوری یا از راه دور در این رویداد حضور یافتند.