فروش مغازه 142 متری در بولوار ملت …فروش و ارائه انواع سیلیکاژل (رطوبت …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …اجاره، خرید و فروش گروه لیفتراک …

تسریع در یکپارچه‌سازی ضرایب حقوق وزارتخانه‌های علوم و بهداشت
به گزارش روز شنبه روابط عمومی وزارت علوم، منصور غلامی در این نامه با تاکید بر موافقت و دستور معاون اول رییس جمهوری مبنی بر تشکیل کار گروه مشترکی متشکل از نمایندگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور، خواستار تسریع در تشکیل جلسه کارگروه و بررسی روند و چگونگی اجرای موضوع شد. در نامه وزیر علوم خطاب به محمدباقر نوبخت آمده است: پیرو نامه شماره ۱۷۳۱۸۹/و مورخ ۱۸ آبان ۱۳۹۹ درخصوص تشکیل کارگروه یکپارچه‌سازی ضرایب حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواهشمند است حسب تاکید معاون اول رییس جمهوری دستور فرمایید به منظور رسیدگی به موضوع مورد اشاره و تشکیل جلسه تسریع لازم به عمل آید. بر اساس این گزارش، غلامی پیش از این نیز رسیدگی به موضوع را از معاون اول رییس جمهوری خواستار شده و اظهار کرده بود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حسب ماده یک قانون احکام دائمی طبق مقرراتی خاص و براساس آیین‌نامه‌های مصوب هیات‌های امنا اداره می‌شوند و انتظار می‌رود حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی (به‌جز کارکنان کادر درمانی که مشمول طرح تمام وقتی جغرافیایی هستند) یکسان باشد. وزیر علوم در این درخواست تصریح کرده بود: اعمال مصوبات متفاوت در هیات‌های امنای دو وزارت همواره موجب بروز نارضایتی در بین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش و فناوری بوده است. براساس پیشنهاد وزیر علوم، "به منظور رفع نارضایتی‌های موجود، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجة کشور تشکیل شود تا نسبت به یکپارچه‌سازی ضرایب حقوق و مزایای دو وزارتخانه، اقدام و پیشنهادات این کارگروه برای تصویب در دستور کار هیات‌های امنای ذی‌ربط قرار گیرد.