۲۹ استان درگیر کرونا دلتا/میزان بستری‌ها رو به افزایش است