اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون وزیر بهداشت: ارز ترجیحی صنعت داروسازی کشور را نابود کرد