باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …گیت کنترل ترددآموزش تخصصی ویولن در تهرانپارسنمایندگی گودمن 09123443582 goodman

«تابع» سرپرست دبیر اجرایی کمیته پارالمپیک شد
پیرو جلسه اخیر هیات رییسه کمیته ملی پارالمپیک و نشست امروز محمود خسروی وفا، رییس کمیته ملی پارالمپیک و هادی رضایی، دبیر اجرایی کمیته توافق شد که هادی رضایی همکاری خود را به عنوان سرپرست کاروان ایران در بازی‌های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ و همچنین سرمربی تیم ملی والیبال نشسته ادامه دهد. همچنین کمیته ملی پارالمپیک با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند هادی رضایی طی چهار دهه گذشته از حضور وی به عنوان عضو ثابت و افتخاری هیات رییسه این کمیته بهره‌مند خواهد شد. همچنین بر اساس تبصره یک ماده 16 اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک، محمد تابع، معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک، نیز با صدور حکمی از سوی ریاست کمیته به عنوان سرپرست دبیر اجرایی منصوب شد