واحد فرکشن و هیروژناسیون شرکت مارگارین شهرری افتتاح شد
به گزارش ایرنا، محسن منصوری روز پنجشنبه در جریان سفر یک‌روزه خود به شهر ری، پس از بازدید از مجموعه سایت آرادکوه، راهی شرکت روغن نباتی مارگارین شد. با احداث و بهره برداری از طرح فرکشن و هیدروژناسیون این شرکت، برای ۵۰ نفر اشتغالزایی می شود. همچنین با بهره برداری از این طرح علاوه بر صرفه جویی ارزی ۱۰ میلیون دلاری در سال، ظرفیت تولید روزانه روغن هیدروژنه ۴۰۰ تُن و روغن وینترایز شده ۳۰۰ تُن افزایش می‌یابد. شرکت روغن نباتی مارگارین نخستین و بزرگترین شرکت تولیدکننده روغن نباتی دولتی است که در سال ۱۳۳۲ راه‌اندازی شد و بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ نیرو دارد. مشکل کنونی این شرکت در بازدید امروز استاندار تهران نیاز به روغن خام از شرکت بازرگانی و تخصیص ارز جهت ثبت سفارش اعلام شده است. این شرکت در شهر ری قرار دارد.