حسن رنگرز مدیر موزه ملی ورزش، طی سخنانی کوتاهی گفت: افتخار داریم که امروز میزبان استاد گرانقدر «علی محمد امیرتاش» پدر ورزش هندبال ایران هستیم فردی که در کنار مدیریت ورزشی به همه ما درس اخلاق را آموخت و وجود او در صحنه ورزش کشور همواره به عنوان یک غنیمت با ارزش به حساب می‌آید. پس از این سخنرانی‌ها «علی‌محمد امیرتاش» در زمینه اهمیت «کسوت» در ورزش گفت:  کسوت را فرد برای خود نمی‌سازد بلکه دیگران برای او در نظر گرفته و به همین دلیل به وی احترام می‌گذارند. وی افزود: برنامه پروژه تاریخ ورزش ایران و همچنین تجلیل از پیشکسوتان، باعث ایجاد انگیزه بیشتری در جوانان شده و آنان را به کسب افتخارات بیشتری برای ورزش کشور ترغیب می‌کند. وی در پایان سخنان خود از کمیته ملی المپیک و مدیر موزه ملی ورزش بخاطر برگزاری  این مراسم قدردانی کرد.