اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مدرسه‌ای که در آن قرآن را به زبان اشاره می‌خوانند