فروش قطعات استوک کامپیوتر / قطعات …تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …دستگاه دوخت ریلیتعمیر هارد ، بازیابی اطلاعات هارد

مهار ۹۸ میلیون مترمکعبی سیلاب‌های اخیر با زیرساخت‌های آبخیزداری
به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «ابوالقاسم حسین پور» افزود: در این نوبت از بارندگی، طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در ۱۰ استان کشور آبگیری شدند و ضمن جلوگیری از بروز خسارات سیل، در شرایط خشکسالی حاکم بر کشور، حیات تازه ای به مناطق تحت پوشش طرح های مذکور دادند. مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت های آبخیزداری و آبخوانداری در جهت مدیریت توامان مخاطرات طبیعی همچون سیل و خشکسالی، افزود: پهنه بحرانی سیل های اخیر، در محدوده ۲۵۴ حوزه آبخیز در سطح ۹ میلیون هکتار از حوزه های آبخیز استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفهان، سمنان، یزد، گیلان و تهران را در برگرفت. وی تصریح کرد: طرح های آبخیزداری و آبخوانداری با کنترل سیل های اخیر توانستند در مناطقی از کشور که با کاهش ۹۰ درصدی بارندگی در شرایط بحران خشکسالی و کمبود آب قرار داشتند، نظیر سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی با تقویت منابع آبی، نجات بخش مناطق مذکور باشند. حسین پور گفت: گسترش سامانه های آبگیر باران در قالب طرح های آبخیزداری و آبخوانداری، عامل مهمی در ارتقای بهره وری نزولات آسمانی، پیشگیری از خسارات سیل، افزایش توان محیطی در مواجهه با خشکسالی، پشتیبانی از تولید کشاورزی و پایداری حیات عرصه های طبیعی به شمار می رود. به گزارش ایرنا، تاکنون ۳۸۲ سایت آبخوانداری و پخش سیلاب شامل ۳۴۵ سایت اجرایی پخش سیلاب به وسعت ۱۴۳ هزار هکتار و ۳۷ ایستگاه آبخوانداری در زمره سایت های پژوهشی به مساحت ۶۳ هزار هکتار در کشور اجرا و به بهره برداری رسیده است.