مسابقات دوصحرانوردی نوجوانان روستاهای کشور روز دوشنبه (هفتم بهمن‌ماه) با حضور بیش از ۱۸۰ ورزشکار جوان و نوجوان برگزار شد مسابقاتی که شاید از لحاظ سطح و شمار شرکت کنندگان نشود آن را با مسابقات حرفه‌ای قهرمانی ایران مقایسه کرد اما حضور نزدیک به ۲۰۰ ورزشکار و دونده روستایی در این دوره نشان از آن دارد که ورزش به عنوان یک فعالیت بدنی جای ویژه ای در بین اقشار مختلف جامعه روستایی پیدا کرده است؛جامعه‌ای که بیش از یک سوم جمعیت کشور را در برخواهد گرفت. مدت‌ها است که تعریف جامعه روستایی بر محور فعالیت‌های سنتی کشاورزی و دامپروری کمرنگ شده و فعالیت این قشر در بخش‌های مختلف در حال گذر از شکل سنتی آن است. آمادگی بدنی و توانمندی برای انجام کارهای سخت یکی از ویژگی های بارز روستاییان به شمار می‌رود اما این امادگی امروز تنها در خدمت کار سنتی نیست بلکه به سمت و سوی ورزش حرفه‌ای رفته است فعالیتی که می‌تواند به میدانی برای معرفی جوانان  روستایی به جامعه کلان ورزش باشد. البته برای معرفی این نوجوانان و جوانان به راحتی نیست بلکه برای ساماندهی حجم عظیم ظرفیت انسانی روستاییان نیاز به برنامه‌هایی است که فراتر از برگزاری یک دوره رقابت باشد. در این زمینه فدراسیون ورزش‌ روستایی و بازی‌های بومی‌محلی در یک دهه گذشته اقدامات فراوانی برای ترویج ورزش قهرمانی در جامعه روستایی انجام داده است. یکی از این اقدامات احداث خانه‌های ورزش روستایی است که بنا به گفته کارشناسان هم کارکرد ورزشی و هم کارکرد پیشگیری دارد. «غلامرضا جعفری» رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی در اهمیت ترویج ورزش در مناطق روستایی گفت: نباید تک بعدی به احداث خانه‌های روستایی نگاه شود. بلکه این مکان های می توانند در کنار کارکرد ورزشی کارکرد اجتماعی و اقتصادی نیز داشته باشند. او گفت:‌ یکی از مهمترین بحث‌هایی که در توسعه ورزش مورد توجه است ایجاد ساختار و تشکیلات ورزشی در سراسر ایران به ویژه در حوزه روستایی است. البته در اساسنامه فدراسیون‌ها کاستی‌هایی برای توسعه ورزش این مناطق وجود دارد زیرا حوزه کاری فدراسیون تا بخش‌ها است و دهستان و روستا شامل آن نمی‌شود. فعالیت‌های فدراسیون ورزش روستایی به دهستان و روستاها مربوط است. رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی معتقد است با افتتاح خانه‌های روستایی بدون شک شاهد تحول در اوقات فراغت جوانان و نوجوانان این مناطق خواهیم بود لذا در  چارچوب این برنامه سعی داریم که هم مردان و هم زنان از مزایای این طرح برخوردار شوند. همچنین برای ایجاد زمینه‌های انگیزشی به دنبال برگزاری المپیاد خانه‌های روستایی هستیم. در صورت تحقق این مهم انگیزه برای فعالیت ورزشی در روستاها بیشتر از همیشه خواهد بود. توجه ویژه به ورزش روستاییان نه تنها موجب پرورش نخبگان ورزشی در رشته های مختلف خواهد شد بلکه از لحاظ ذهنی  زمینه را برای پاک شدن حس محرومیت از ذهن نسل جدید این بخش از جمعیت کشور فراهم خواهد کرد. در برخی از مواقع برخی از کاستی های مناطق روستایی موجب شد تا ‌آن گونه که باید استعدادهای این بخش معرفی نشوند و این به یک حس محرومیت برای آنان تبدیل شده است. اگر ورزش به ابزار خروج از این حس تبدیل شود بدون شک دگردیسی عمیقی در شیوه فعالیت ساکنان این مناطق شکل خواهد گرفت.