لیست قیمت تیرچه پیش تنیدهتعمیر موبایل آنلاین به صورت تخصصیمسکن آدرسفروش انواع ساندویچ پانل سقفی، دیواری، …

دانشجویان نو ورود علامه ۶ هفته در دانشگاه حضور پیدا می‌کنند
حسین سلیمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا افزود: آغاز نیم سال تحصیلی جدید در دانشگاه علامه در دو مرحله اتفاق می افتد؛ نخست در ۱۵ شهریور که دانشجویان قبلی سر کلاس ها می آیند و اساس آموزش آنها مجازی است اما برای هر دانشکده سهمیه ای در نظر گرفته ایم که با صلاحدید خود دانشکده ها برخی کلاس ها به صورت ترکیبی از حضوری و مجازی برگزار شود. در این حالت هفت جلسه حضوری و مابقی مجازی است. وی اظهار داشت: سال تحصیلی دانشجویان جدید از ۱۵ آبان آغاز می شود. برنامه ریزی کرده ایم که آغاز سال تحصیلی برای دانشجویان جدید به صورت ترکیبی باشد و دانشجویان جدید ۶ هفته در دانشگاه حضور پیدا کنند و سایر کلاس ها مجازی است. البته این شرایط تا زمانی برقرار است که ستاد کرونا ما را از برگزاری کلاس ها منع نکند. سلیمی عنوان کرد: دروس عملی جزو سهمیه کلاس های حضوری است که برای دانشکده ها درنظر گرفته شده است و دانشکده ها می توانند تعدادی از کلاس ها را حضوری برگزار کنند که دروس عملی را نیز شامل می شود. اسکان دانشجویان با سیستم نوبت‌بندی رییس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ما در دو دسته خوابگاه دانشجویی داریم، اظهار داشت: دانشجویانی که کلاس حضوری دارند و دانشجویانی که فقط برای تکمیل پایان نامه در دانشگاه حضور پیدا می کنند، در خوابگاه اسکان داده شوند. دانشگاه برای آن دسته از دانشجویانی که برای تکمیل پایان نامه می آیند ساختمان هایی را در نظر گرفته که آنها برای ۲ یا سه هفته خوابگاه رزرو کنند. سلیمی ادامه داد: دانشجویان پیشین و تازه وارد که کلاس حضوری دارند در زمان برگزاری کلاس حضوری از خوابگاه استفاده می کنند و ما به گونه ای برنامه کلاس ها را تنظیم کرده ایم که دانشجویان به صورت نوبت بندی اسکان داده شوند و ما حدود هزار و ۱۰۰ اتاق داریم و هزار و ۱۰۰ نفر نیز  در خوابگاه ها حضور داشته باشند تا تمام اتاق ها تک نفره با رعایت تمامی پرتکل ها و ضوابط بهداشتی باشد. وی توضیح داد: ارائه اتاق برای اسکان به دانشجویان اولویت بندی خاصی ندارد و در خواست همه دانشجویان بررسی می شود.