استقرار ارتش سوریه در  حومه غربی درعا
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یگان های ارتش با رسیدگی به وضعیت ده ها فرد مسلح، تحت تعقیب و فراری از خدمت سربازی، روز یکشنبه در شماری از روستاها و شهرک های منطقه حوض الیرموک در حومه درعا مستقر شدند. روز گذشته وضعیت ده ها تن از اهالی روستاهای حیط، جلین المزیرعه و سحم الجولان  در منطقه حوض الیرموک در حومه غربی درعا مورد رسیدگی قرار گرفت و آنها سلاح های سبک و متوسط خود را به ارتش سوریه تحویل دادند. این اقدام در اجرای توافق حل وفصل پیشنهادی از سوی دولت برای از سرگیری فعالیت نهادها و مراکز خدماتی برای خدمت رسانی به شهروندان انجام شد. سوریه در  سال های اخیر  شاهد جنگ داخلی و حضور گروه های تروریستی حمایت شده از سوی کشورهای غربی- عربی بوده که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون ها نفر آواره در داخل و خارج این کشور به جا گذاشته است.