اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۳۵۴ میلیارد تومان اعتبار به طرح راه آهن همدان - سنندج تخصیص یافت