پاکت پستی ارزان و اقتصادیفروشگاه مهان ، عمده فروشی و خرده …آموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارسسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فوم

بستری بیماران تامین‌ اجتماعی در کدام استان‌ها رایگان خواهد شد؟
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، امیرعباس منوچهری استقرار سامانه نسخه الکترونیک را زمینه ساز ایجاد تحولات اساسی در خدمات درمانی عنوان کرد و افزود: در شهرهای فاقد مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی، خدمات بستری بیماران به صورت رایگان ارائه خواهد شد. وی افزود: بر اساس ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه و بند "ز" تبصره ۱۷ قانون بودجه سال جاری کشور و همچنین دستور ریاست جمهوری، تمامی اجزای نظام درمانی کشور مکلف به استقرار نسخه الکترونیک و حذف کامل دفترچه‌های کاغذی هستند. منوچهری ادامه داد: بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی نیز از نخستین روزهای سال جاری، بحث توسعه و تعمیم نسخه الکترونیک را مورد توجه قرار داد. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه توقف صدور دفترچه‌های کاغذی همچنین یک تکلیف قانونی است که در حال حاضر با همکاری مراکز درمانی طرف قرارداد انجام می شود، افزود: سازمان تأمین اجتماعی به منظور همکاری حداکثری با مراکز درمانی طرف قرارداد، صدور دفترچه‌های جدید را متوقف کرده است، اما دفترچه‌های موجود در دست مردم معتبر بوده و امکان استفاده از سرنسخه پزشکان نیز وجود دارد؛ همچنین سازمان تأمین اجتماعی تعهدات قانونی را در رابطه با این نسخه‌ها می پذیرد. وی با اشاره به تقویت زیرساخت های این طرح گفت: در حال حاضر در مراکز خصوصی و طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی۷۴ درصد نسخه ها در بستر الکترونیک تبادل و تنها ۲۶ درصد از نسخه ها در ساختار سنتی پیچیده می شوند. منوچهری مدیریت هزینه‌های درمان و برقراری عدالت را نیز از طریق بکارگیری سامانه نسخه الکترونیک قابل انجام دانست و گفت: نسخه الکترونیک طرح عظیمی است و نتایج آن، باعث تحول جدی در نظام سلامت کشور می‌شود. وی با بیان اینکه سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی به صورت رایگان در دسترس تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد است، افزود: در صورت استفاده پزشکان از سامانه نسخه الکترونیک، امکان پذیرش تعهدات بیشتری از جانب سازمان تأمین اجتماعی فراهم می‌شود. معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: افزایش تعهدات دارویی و وسایل کمک پزشکی این سازمان بالاتر از تعهدات قانونی مصوب شورای عالی بیمه، در صورت استفاده پزشکان از سامانه نسخه الکترونیک در دستور کار قرار می گیرد. وی افزود: بر اساس طرح نسخه الکترونیک، هزینه پروتزهایی که در پیکر بیمار بکار می روند (آندوپروتزها) هم دارای سقف پوشش سازمان تامین اجتماعی خواهند شد. منوچهری با اشاره به اینکه هدف نهایی سازمان تامین اجتماعی بهبود و ارتقاء خدمات درمانی به بیمه شدگان است، گفت: رفع دغدغه هزینه درمان بیماران به عنوان نقطه آرمانی تمامی سازمان‌های بیمه‌گر با این طرح بزرگ ملی قابل اجراست. به گزارش ایرنا، چاپ و عرضه دفترچه جدید تأمین اجتماعی از اول اسفند ماه در همه شعب و کارگزاری‌های سراسر کشور متوقف شد.   اکنون سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی در دسترس همه مراکز درمانی طرف قرارداد است و پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه نسخه الکترونیک سازمان به نشانی ep.tamin.ir و دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام کنند.