نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات …آموزش تخصصی تنبک در تهرانپارسپاکت پستی ارزان و اقتصادیچاپ انواع کارت پی وی سی PVC با …

بزرگداشت نوروز زیست جهانی متفاوتی را  ایجاد می‌کند
به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین سلیمی روز یکشنبه در همایش بین المللی اجتماعی-فرهنگی حوزه تمدنی نوروز افزود: در نوع نگرش های جدید به این نتیجه می رسیم که همانطور که جهان را ببینیم به آن می رسیم. به عنوان مثال اگر جهان را جهان گفت و گو ببینیم، جهان نیز همان گونه خواهد شد.  وی در دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: نگرشی که پس از جنگ های جهانی در نگرش انسان های فرصت طلب به وجود آمد جهان را طرفدار جنگ کرد. در حالی که نوروز و مراسم و رفتارهایی که در حاشیه نوروز شکل می گیرد نماد این است که صدها میلیون انسان در یکی از بهترین شرایط طبیعی اجتماعی به خونریزی نمی اندیشند؛ بلکه در این نماد به بازاندیشی خود و به هم اندیشی با یکدیگر می اندیشند.  رییس دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: این آیین نمادین بر اساس تحول طبیعت شکل می گیرد؛ آیینی که نماد آن بر اساس تحول مدرن است. ما دانش ها و زندگی اجتماعی را برگزیدیم که نتیجه آن ناسازگاری با طبیعت و تلاش افسار گسیخته انسان برای نابودی طبیعت شد. آیین نوروز یه ما می آموزد که باید زندگی را انتخاب کنیم که با طبیعت دوست و همسو با آن باشد. این موضوع با دین ما نیز هم سو است.  سلیمی تصریح کرد: نباید شیوه کنش هایمان به گونه ای باشد که طبیعت تخریب شود؛ بلکه باید با تحولات طبیعی خود را سازگار کنیم. همانطور که طبیعت دائم به دنبال تحول و نوکردن خود و ریشه هایش است، ما نیز از آن الگو بگیریم. با این تفکر نگرش مثبتی نسبت به جهان و زیست اجتماعی متفاوت ایجاد می شود.