باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرشبسته های آموزشی "ریاضیات آسان"بهترین آموزشگاه زبان کودکان در …

کشف کهکشانی با کمترین میزان اکسیژن
به گزارش پایگاه اینترنتی تک اکسپلوریست، ستاره شناسان دانشگاه توکیو در ژاپن، در جریان یک مطالعه جدید برای کشف کهکشان هایی که در مراحل اولیه پیدایش خود بسر می برند، با تلفیق داده های ضبط شده توسط تلسکوپ «سوبارو» و استفاده از روش جدیدی مبتنی برفراگیری ماشینی، موفق به کشف کهکشانی شدند که فراوانی اکسیژن در آن ۱.۶ درصد فراوانی اکسیژن در خورشید است. این کهکشان رکورد قبلی کمترین میزان فراوانی اکسیژن را شکسته است.   این کهکشان که HSC J۱۶۳۱+۴۴۲۶ نام دارد در فاصله ۴۳۰ میلیون سال نوری از صورت فلکی «هرکول» قرار دارد. فراوانی اکسیژن در این کهکشان تنها ۱.۶ درصد فروانی اکسیژن در خورشید است. این کمترین میزان اکسیژنی است که تا کنون برای یک کهکشان ثبت شده است.   این وفور اکسیژن نشان می دهد که بیشتر ستاره ها  در این کهکشان به تازگی تشکیل شده اند. به بیان دیگر این کهکشان مراحل اولیه تکامل کهکشانی را سپری می کند.