آموزش دوره آیلتس با جدیدترین روشسلفون کشتولید انواع کارتن بسته بندی به …بهترین آموزشگاه زبان کودکان در …

دانشگاه‌ها در دوران کرونا حمایت می‌شوند
به گزارش روز شنبه وزارت علوم، منصور غلامی در نشست مجازی روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تاکید کرد: دانشگاه ها در دوران شیوع ویروس کرونا با توجه به عدم آمادگی قبلی، عملکرد بسیار درخشانی به ویژه در بخش آموزش مجازی داشتند و لازم است این تجربیات برای استفاده در آینده و مواردی مشابه، حفظ شده و مورد استفاده قرار گیرد. وی با اشاره به همه گیری جهانی ویروس کووید ۱۹ و درگیر شدن کشورها با این بیماری، اظهار داشت: این بیماری فرصت ها و چالش هایی را فراهم کرد و موجب شد شکل جدیدی از تجربیات و تصمیم گیری ها در امور مختلف سطح جهان شکل بگیرد. وزیر علوم با بیان اینکه بخش آموزش عالی نیز از شرایط جدید تاثیر پذیرفته است، گفت: در این شرایط دانشگاه های کشور با چالش هایی روبرو هستند و البته این وضعیت موجب شد مسئولان دانشگاهی در مقابله با آن و انجام بهینه امور، تجربیات بهتری به دست آورند. وی با تاکید بر ریل گذاری قانونی در انجام تمام وظایف افزود: آموزش عالی از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کرده تا فعالیت های این دوران را به احسن تبدیل کند؛ البته در خصوص این موضوع نه تنها در بخش آموزش، بلکه در بخش های پژوهش و فعالیت های فرهنگی نیز باید برنامه ریزی های مناسبی انجام گیرد و عادت های جدیدی در زندگی جامعه دانشگاهی به وجود آورد. غلامی با بیان اینکه ستاد وزارت علوم زیرساخت های لازم برای فعالیت دانشگاهیان در دوران شیوع کرونا را فراهم می کند، اظهار داشت: در سال تحصیلی آینده شرایط بهتر می شود و مبنای ما بر ارائه آموزش مجازی دروس دانشگاهی است. البته حضور دانشجویان برخی مقاطع در فواصل مختلف زمانی هم می تواند مناسب باشد. وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاهیان باید به عملکرد دوران کرونایی یک نگاه کلان داشته باشند، گفت: همه دانشگاه ها باید تجربیات عملکرد مطلوب خود را در دوران کرونایی در بخش های مختلف منتشر کنند تا مورد استفاده دیگران قرار گیرد. به گفته غلامی، معاونت های آموزشی و پژوهش و فناوری وزارت هم در این فرآیند همکاری کنند تا نتایج مطلوبی با استفاده از تجربیات هسته های علمی دانشگاه ها به وجود آید. غلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه گزارش ها و نقطه نظرات ارزشمند روسای دانشگاه ها در خصوص عملکرد مناسب شان در دوران شیوع کرونا اظهار داشت: پشتیبانی های لازم در دوران کرونایی از دانشگاه ها انجام می شود تا دغدغه روسای دانشگاه ها به حداقل برسد و در این ارتباط دولت نیز در حد امکان کمک خواهد کرد. وزیر علوم با تاکید بر برگزاری نشست های مجازی در بخش ها و مدیریت های مختلف دانشگاهی گفت: برگزاری نشست های مجازی یکی از فرصت هایی است که در دوران بیماری کووید ۱۹ به دست آمده و به مسوولان بخش های مختلف دانشگاهی توصیه می کنم با برگزاری این نشست ها در فواصل مختلف از همفکری و تجارب یکدیگر به خوبی استفاده کنند. غلامی با اشاره به عبور از روش های سنتی در انجام امور آموزش عالی، تاکید کرد: دانشگاه های کشور تجربیات خود را در انجام امور آموزش مجازی در دوران شیوع کرونا گردآوری کرده و به ستاد وزارت علوم ارسال کنند؛ در این راستا باید برخی از عادات سنتی در انجام امور را به سمت خدمت بهینه تغییر دهیم. وی افزود: مدل آموزش عالی کشورمان با مدل آموزش عالی کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی تشابه زیادی دارد و ما می توانیم با بومی سازی تجربیات آنان در انجام امور، برنامه ریزی های مناسبی داشته باشیم.