فروش اقساطی فرشارائه انواع دستگاه حضور و غیابنمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …تولید کننده و فروش کاغذ سیلیکون …

استفاده حداکثری از توان دانشگاه‌ها برای افزایش تولید نفت و گاز
مسعود کرباسیان امروز (دوشنبه) در مراسم امضای ۱۳ قرارداد پژوهشی برای ازدیاد برداشت میادین نفت و گاز با دانشگاه ها، افزود: شناسایی راهکارهای علمی و عملی برای افزایش ضریب بازیافت و نتیجه محور بودن ان دنبال شد.  وی ادامه داد: همچنین ایجاد رابطه بلند مدت با  دانشگاه ها و استفاده حداکثری از توان علمی دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفت.  کرباسیان تاکید کرد: مرحله اول در سال ۹۴ امضا شد و روند مطلوب باعث شد امروز شاهد امضای ۱۳قرارداد هستیم.  وی با اشاره به اینکه ۹ قرارداد با ارزش ۲۹۳ میلیارد تومان و ۱۴ میلیون یورو امضا شد و  مدت زمان اجرا ۱۰ سال بود، گفت: ۳۶ درصد از منابع نفتی کشور را در بر می گیرد و ۲۰ درصد پیشرفت دارد.  معاون وزیر نفت ادامه داد: ۲۶۰ پایان نامه ارشد و ۴۵ پایان نامه دکترا در این مدت کار شده است.  وی افزود: قابلیت افزایش ضریب بازیافت در برخی از این میادین بوده است و بانک اطلاعاتی برای هر کدام از لین مخازن و مدل های مخزنی و زمین شناسی طراحی شده است.  کرباسیان با بیان اینکه مجموع مبلع این قرارداد ها ۷۱۵ میلیارد تومان و  ۳۶ میلیون یورو است، افزود: ۵۰ درصد از ذخایرنفتی و ۴۷ درصد از ذخایر گازی کشور را در بر می گیرد.  وی تاکید کرد: مجموع این قراردادها، هزار و ۸ میلیارد تومان و ۵۰ میلیون یورو است.