بندر مقام هرمزگان لرزید

بندر مقام هرمزگان لرزید
به گزارش ایرنا از مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران،  محل وقوع این زمین لرزه چهار ریشتری مرز خلیج فارس و هرمزگان  - حوالی بندر مقام از توابع استان هرمزگان - بوده و در ساعت ۰۱:۵۰:۵۱ دهم آذر ۱۴۰۰ رخ داده است.   طول جغرافیایی: ۵۳.۲۶،  عرض جغرافیایی: ۲۶.۹۸ و عمق این زمین‌لرزه ۱۰ کیلومتر گزارش شده است.   نزدیک‌ترین شهرها به این زمین لرزه ۲۲ کیلومتری بندر مقام (هرمزگان)،  ۳۳ کیلومتری پارسیان (هرمزگان) و ۴۰ کیلومتری لامرد (فارس) است.