سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومآموزش اجرای نانو پولیش و نانو سرامیک …فروش اسانسآموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت …

رویدادهای نجومی پنج روز اول بهمن ۱۳۹۹
 سعید حسین مردی کارشناس علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران امروز - سه شنبه - در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت:  خورشید ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه بعدازظهر امروز ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ در بُعد ۲۹۹.۷۴ درجه بر روی دایره البروج وارد صورت فلکی بزماهی می شود و ۳۰ دقیقه بامداد فردا چهارشنبه اول بهمن وارد علامت طالع بینی آبریز می شود.   وی ادامه داد:سیاره بهرام ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه چهارشنبه اول بهمن با سیاره اورانوس هم نشین شده و با جدایی زاویه ای ۱.۶۲ درجه در شمال و شمال غرب  اورانوس قرار می گیرد بطوری که قدر روشنایی آنها به ترتیب ۰.۲ و ۵.۸ است. وی افزود: همچنین ساعت ۳۲ دقیقه بامداد پنج شنبه دوم بهمن تربیع نخست ماه صورت می گیرد و ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه همین روز ماه در جدایی زاویه ای ۳.۱ درجه ای جنوب شرقی اورانوس قرار می گیرد و قدر روشنایی آنها به ترتیب منفی ۱۰.۲ و ۵.۸ می شود. این کارشناس نجوم مرکز علوم و ستاره شناسی تهران خاطرنشان کرد:دورهمی ماه، بهرام و اورانوس را نیز ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه پنج شنبه شاهد خواهیم بود، بطوری که این سه جرم درون دایره ای به قطر ۴.۶۵ درجه قرار می گیرند و قدر روشنایی آنها به ترتیب ۱۰-، ۰ و ۶ می شود. حسین مردی گفت: ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه روز پنج شنبه این هفته سیاره بهرام به ملاقات ماه می رود و در فاصله ۴.۷ درجه ای شمال و شمال غرب ماه قرار می گیرد. ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه سیاره ماه در اوج قرار میگیرد و فاصله آن از زمین ۶۳.۴۰ برابر شعاع زمین می شود. وی ادامه داد: شنبه چهارم بهمن ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه ماه در ۵.۷ درجه ای جنوب شرقی خوشه پروین قرار می گیرد. یکشنبه پنجم بهمن ساعت ۷:۳۰ دقیقه این سیاره در فاصله ۴.۶ درجه ای شمال ستاره چشم گاو خواهد بود و ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه همین روز سیاره تیر در گره فزاینده بر روی صفحه دایره البروج دیده می شود.