اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اجرای طرح های آبخیزداری کردستان ۵۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد