سال نو مبارک - عسل مدادوزینگ پمپ .مترینگ پمپنرم افزار حسابداری پارمیستعمیرات لمینت و شوینده و پولیش …

سند مدرسه سبز تدوین شد
مهراله رخشانی مهر روز سه شنبه در نهمین همایش و نمایشگاه ملی مدرسه ایرانی-معماری ایرانی فزود: تا امروز تخریب و بازسازی مدارس از ۳۰ درصد به ۱۹ درصد رسیده است و همچنین واژه مدارس خشت و گلی از ادبیات کشور رخت بر بسته است. وی افزود: مسئله امروز در حوزه مدارس کشور، توجه به مدارس عشایری است، امروز برای ایجاد عدالت آموزشی باید در مدارس عشایری حداقل‌های آموزشی ایجاد شود، از این رو یکی از محورهای این همایش به عنوان استانداردسازی مدارس عشایری انتخاب شده است. نهمین همایش و نمایشگاه ملی مدرسه ایرانی-معماری ایرانی در محل مدرسه دارالفنون برگزار می شود.  ادامه دارد...