اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر دفاع پاکستان بر اهمیت دیپلماسی نظامی و امنیتی با ایران تاکید کرد