شارژ کارتریج در محلصندلی ماساژور بن کر Boncare K20شارژر لپ تاپ ، آداپتور لپ تاپدستگاه ارت الکترونیکی

بسته تحولی«پایش و ارزیابی ملی نظام آموزش و پرورش» به استان ها ابلاغ شد
 به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت آموزش و پرورش، محسن حاجی میرزایی در راستای هدف عملیاتی کردن سند تحول و به منظور پایش و ارزشیابی ملی نظام آموزشی با هدف شفافیت عملکرد، تحرک و پویایی استان ها، برنامه ریزی دقیق برای بهبود مستمر کیفیت آموزش و استقرار نظام‌ ارزشیابی ملی و اصلاح و بهبود عملکرد آموزش و پرورش در تمامی سطوح؛ «بسته تحولی «پایش و ارزیابی ملی نظام آموزش و پرورش» با رویکرد «تضمین کیفیت» را به استان ها ابلاغ کرد. بر این اساس حاجی میرزایی در ابلاغ این بسته تحولی آورده است: بخشی از بسته تحولی یادشده با برش استانی ارسال می شود؛ ازآنجایی که توجه همه جانبه به تمام شاخص ها اعم از شاخص های دروندادی، فرآیندی و بروندادی به بهبود کیفیت آموزش کمک می کند، علاوه بر توجه به تک تک شاخص ها، مهم ترین شاخص های دخیل در امر توسعه آموزشی، تعیین و اهم اقدامات احتمالی درباره راهکارهای افزایش و بهبود توسعه آموزشی استان ها مشخص شده است. همچنین؛ باتوجه به نقش ارزشیابی در ارتقا و تضمیمن کیفیت آموزشی، در این گزارش، با استفاده از یکی از مؤثرترین الگوها و چارچوب های ارزشیابی، وضعیت موجود آموزش و پرورش در سطح استانی در بازه زمانی چهارساله ۱۳۹۹-۱۳۹۵منعکس و زمینه لازم برای، برنامه ریزی و ارتقای کیفیت آموزش فراهم شده است.  متن بخشنامه در سایت وزارت آموزش و پرورش به آدرس https://www.medu.ir/fa قابل مشاهده است.