اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توضیحات افشاریان درباره روند تصمیم‌گیری و انتخاب داوران بین‌المللی ایران در سال ۲۰۲۳