لیست داروخانه‌های منتخب عرضه کننده داروهای کرونا بروز رسانی شد