سیم بکسلکتاب خودآموز ترکی استانبولی جدیداستخدام نیروی نظافتچی خانم و آقابهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …

آغاز بهره‌برداری و عملیات اجرایی ۵۰۹ هزار واحد مسکونی