چاپ کارت پی وی سیفروش انواع مانیتور / 17، 19، 23 …طراحی وارائه نقشه های معماری ، …فروش رم لپ تاپ

راز ماندگاری جمهوری اسلامی: حکومت انقلابی
به گزارش ایرنا، نیویورک تایمز دیروز (۳۰ خرداد) نوشت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جدید ایران با انزوای خارجی، بحران داخلی و جنگ تحمیلی روبرو شد ولی با وجود تمامی این مشکلات دوام آورد و از پس بحران هایی که دولت هایی به مراتب ثروتمندتر و ریشه دارتر را ساقط کرده بودند، برآمد و نهادهای حکومتی و رهبران آن اتحاد خود را به نمایش گذاشته و عوامل بحران زا را کنار زدند. به نوشته این روزنامه، ایران هر زمان از معیارهای انقلاب منحرف شده، با بی ثباتی و چالش های داخلی مواجه شده است. یک پژوهش جدید نشان می دهد که ایران جزو معدودی از کشورهاست که نظام آنها از دل یک انقلاب به وجود آمده و مقاوم ترین نظام های جهان هستند. عمر متوسط حکومت های کره شمالی، کوبا، چین، ویتنام و الجزایر تقریباً دو برابر دیگر نظام ها بوده و احتمال دوام بیش از ۳۰ سال آنها نزدیک به ۴ برابر دیگر اشکال حکمرانی است. به باور پژوهشگران دانشگاه هاروارد، دموکراسی ها و حکومت های دیکتاتوری آمده و رفته اند ولی نظام های انقلابی کماکان استوار و برقرارند و از پس بحران هایی برآمده اند که دیگران تاب مقاومت در برابر آنها را نداشتند.