پایگاه‌های منطقه‌ای انتخاب رشته کنکور راه اندازی می شود
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، مسعود شکوهی روز سه شنبه در سی و پنجمین اجلاس سراسری مدیران و روسای آموزش و پرورش که در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید باهنر تهران برپا شد افزود: اهم موارد"برنامه ملی نماد"اهتمام جدی و وحدت رویه در اجرای مطلوب این برنامه در سطح مدرسه، منطقه و استان مطابق دستورالعمل ها است. وی تاکیدکرد: افزایش نرخ پوشش برنامه ملی نماد در تمامی مناطق و مدارس استان با تاکید ویژه بر مناطق و مدارس در معرض خطر، مورد توجه قرار گیرد. شکوهی درباره خط ملی نماد خاطر نشان کرد: نظارت دقیق و مستمر بر نحوه ارائه خدمات خدمات و پاسخگویی بر خط انجام شود، جذب و آموزش و نگهداشت نیروی متخصص مورد توجه باشد. وی در میزگردی که پیرامون موضوع امنیت روانی دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سخن می گفت درباره توصیه های مهم اجرایی تاکیدکرد: جلسات کمیته تیم فوریت های روانی_اجتماعی در سطح استان، منطقه به شکل مستمر و منظم برگزار شود. مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: در برابر آسیب های اجتماعی مداخله موثر بهنگام در اولویت امور قرار دارد. شکوهی ادامه داد: جلب مشارکت دورن و برون بخشی در برنامه ملی نماد اجرای دقیق آزمون های مشاوره و غربالگری در طرح یاریگران مورد توجه قرار گرفته است. خط ملی «نماد» یا «اورژانس اجتماعی دانش‌آموزان» به شماره تلفن ۱۵۷۰ امروز در سی و پنجمین اجلاس سراسری مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور افتتاح شد. براساس این طرح ،مدل های مختلف فوریت های روانی و اجتماعی دانش آموزان کشور در قالب یک سیستم یک پارچه فراهم می شود.