نمایندگی گودمناملاک ایران ارژنگ ( میدان هفت تیر …آموزش دوره آیلتس با جدیدترین روشترمینال شهیدکلانتری باربری عدل …

بازگشایی مدرسه تلویزیونی ایران همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید
به گزارش روز شنبه روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما، همزمان با بازگشایی مدارس، مدرسه تلویزیونی ایران پخش خود را از سه شبکه قرآن، آموزش و چهار از شنبه ۱۵ شهریور آغاز می کند. مدرسه تلویزیونی ایران در شبکه قرآن روزانه ۳ ساعت برنامه خواهد داشت و از روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه با آموزش دروس تخصصی رشته علوم و معارف اسلامی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در دستور کار خواهد داشت. دروس اصول عقائد، اخلاق، تاریخ اسلام و عربی هر روز به صورت زنده  از تاریخ ۱۶ شهریور ماه ساعت ۱۵ تا ۱۷ پخش می شود و از ۲۲ شهریور نیز دروس قرآن و پیام های آسمانی از پیش دبستان تا مقطع ششم روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما خواهد بود. انس با قرآن کودکان پیش دبستان شنبه ها ساعت ۱۱ و آموزش قرآن اول دبستان ساعت ۱۱:۳۰ پخش می شود.   یکشنبه ها در ساعت ۱۱ هدیه های آسمان دوم ابتدایی و در نیم ساعت بعدی آموزش قران دوم ابتدایی و دوشنبه ها نیز هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی و آموزش قران سوم ابتدایی از این شبکه پخش می شود. سه شنبه ها به آموزش قرآن چهارم ابتدایی و هدیه های آسمان سوم ابتدایی و چهارشنبه ها به هدیه های آسمان و آموزش قران پنجم اختصاص دارد. روزهای پنج شنبه نیز دروس قرانی مقطع ششم تدریس می شود.   مدرسه تلویزیونی ایران در شبکه قرآن و معارف سیما هماهنگ با شورای آموزش سازمان صداوسیما و وزارت آموزش و پرورش به تولید برنامه می پردازد.