باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …تولید انواع پوشاک و قبول سفارشاتطراح ، تولید کننده و مجری پوشش …شرکت صنايع بسته بندی کاسپین