تابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …پرداخت paypalآموزشگاه زبان آلمانی شرق تهراندستگاه ارت الکترونیکی

انتخابات فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی باطل نشده است
به گزارش ایرنا و از وزارت ورزش و جوانان، «مرتضی فلاح» در خصوص خبری مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی گفت: در خصوص شکایت احدی از کاندیدای فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و اعتراض به ابطال تصمیم مجمع انتخاباتی فدراسیون مزبور به اطلاع می رساند. ‌هیچ گونه داد نامه‌ای دال بر ابطال انتخابات مجمع به هر نحو از انحاء تاکنون صادر نشده و صرفاً شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری با تجویز از ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدون هرگونه اخذ دفاع از دستگاه طرف شکایت با تشخیص فوریت امر، دستور موقت جلوگیری از توقف عملیات اجرای صدور ابلاغ رئیس فدراسیون را صادر کرده که دلیلی بر ورود خواسته شاکی نیست. فلاح ادامه داد: هرگونه اقدام و اتخاذ تصمیم منوط به رسیدگی شکلی و ماهوی مستندات و دفاعیات این وزارتخانه و فدراسیون در شعبه مربوطه است و همچنین به استناد ماده ۳ آیین نامه چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون، مسئولیت دعوت و برگزاری تشریفات انتخابات بر عهده فدراسیون‌های ورزشی بوده که با این وصف انتخابات فدراسیون ابطال یا لغو نشده است. مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان همچنین تاکید کرد: از نظر حقوقی و وزارتخانه این دستور موقت ایراداتی بر آن متصور بوده که مستندا به شعبه محترم اعلام شده است.