اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پاک‌آیین: سردار سلیمانی از تمامیت ارضی کشورها حمایت می‌کرد