دستگاه ارت الکترونیکینيكران بلبرينگ02144032057کاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …امگا باتری، خرید باتری و شارژر …

تدوین بسته سیاستی برای پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی
علیرضا کاظمی امروز چهارشنبه در نشست آموزشی توجیهی برنامه ملی کانون یاریگران زندگی در مدارس کشور اظهار داشت: طرح یاریگران زندگی یکی از ۲۵ برنامه تحولی وزارت آموزش و پرورش است که باید براساس شرایط ناظر به کف مدرسه و نه ناظر بر پیگری استانی و منطقه ای شکل گرفته باشد. وی افزود: اثربخشی طرح یاریگران زندگی در دل مدرسه است و برای رسیدن به اهداف کمی و کیفی باید پیگیری و ارزیابی از کانون‌های این طرح وجود داشته باشد. طرح یاریگران زندگی برای دانش‌آموزان طراحی شده است و اثربخشی این طرح با حضور دانش‌آموزان شکل می گیرد. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: کانون یاریگران زندگی در ابتدای راه است و نیاز به تامین زیرساخت‌ها دارد، از این رو برای تقویت این کانون باید سامانه ‌های بسیاری طراحی شود تا این طرح ملی با جدیدت تمام به کار خود ادامه دهد. کاظمی ادامه داد: از مدیرکل‌های آموزش و پرورش استان‌ها درخواست دارم نظرات خود را درباره طرح یاریگران زندگی مطرح و نقدهایی که به این برنامه دارند و چالش‌های اجرای برنامه را بازگو کنند. وی همچنین یادآورشد: انجام فعالیت های پرورشی و فرهنگی در شرایط عادی هم سخت است و این موضوع در دوران شیوع کرونا سخت تر است که باید با نگاه خلاقانه دنبال شود. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: امید است با انسجام درونی و درک مشترک با برنامه و فرآیندها و بدست آوردن دستاورد هر برنامه تلاش شود تا به نتیجه قابل قبولی دست یافت. کاظمی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی همواره مورد توجه وزارت آموزش و پرورش بوده است، گفت: آسیب‌های اجتماعی در ۱۵ سال گذشته رشد فزاینده‌ای در فضای کلی جامعه داشته است. در آموزش و پرورش هم که بخشی از بدنه جامعه است، رشد آسیب‌های اجتماعی دیده می‌شود و به دلیل رشد سریع آن، جزو اولویت‌های آموزش و پرورش و دستگاه‌ها محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه حوزه آسیب‌های اجتماعی با راهبردهای شخص وزیر آموزش و پرورش دنبال می‌شود، اظهار داشت: تغییر زیست بوم جدید باعث شده آسیب‌های اجتماعی برای دانش‌آموزان بیشتر شود. خودکشی‌های صورت گرفته در روزهای اخیر به دلیل آسیب‌های فضای مجازی تاسف بار است و  آثار این آسیب ها در سال‌های آینده مشخص می‌شود. معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش با بیان اینکه آسیب‌های فضای مجازی مضاعف بر سایر آسیب‌های اجتماعی است، عنوان کرد: امروز رویکردهای فرهنگی و تربیتی در جامعه کاهش یافته و فشارهای روانی، افسردگی، انحرافات اخلاقی و نزاع‌های خانوادگی تشدید کننده آسیب‌های اجتماعی خواهند بود. کاظمی در ادامه از معاونان پرورشی مدارس درخواست کرد همواره مدیرکل های آموزش و پرورش استان‌ها را در راس اخبار آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان قرار دهند؛ چرا که باید به این موضوعات اولویت داده شود. تدوین بسته سیاستی برای پیشگیری از آسیب های فضای مجازی  وی عنوان کرد: قرار است بسته‌ سیاستی برای پیشگیری آسیب‌های فضای مجازی تدوین شود که بعدهای مختلف شخصیت دانش‌آموزان را در نظر می‌گیرد و با تمهید مقدمات زیرساخت برای کنترل آسیب‌های فضای مجازی اقدام شود. یاریگران زندگی اولویت آموزش و پرورش است مسعود شکوهی مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش در ادامه این نشست اظهار داشت: ۲ برنامه اصلی نماد و یاریگران زندگی در حوزه کاری معاونت پرورشی و فرهنگی تعریف شده است. وی افزود: برنامه آموزشی، ترویجی و توجیهی وزارت آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان باید معیار اصلی فعالیت‌ها باشد. برنامه کانون یاریگران زندگی یکی از برنامه‌های مهم و تحولی ما در آموزش و پرورش است که از اولویت‌های اصلی قرار گرفته و این برنامه با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا، طرح (یاریگران زندگی) در محیط های هدف شامل خانواده، مراکز آموزشی، محیط های کاری و محله های شهری و روستایی اجرا می شود و شیوه یاری رساندن به افراد، قربانیان ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و صیانت اجتماعی از بهبودیافتگان آموزش داده می‌ شود. با اجرای این طرح هر روز فرد و خانواده‌ها با آشنایی و اشراف کامل به معضلات و خطرها، آسیب های ناشی از مصرف موادمخدر و اعتیاد می‌توانند یاریگر زندگی فرد و خانواده های دیگر باشند. طرح یاریگران زندگی تا سال ۱۴۰۰ قرار است در ۱۰۰ درصد مدارس کشور اجرا شود.