اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رییس سازمان سنجش به کمیسیون آموزش دعوت می‌شود/مجلس درصورت احراز تخلف در کنکور ورود می‌کند