اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بررسی احکام مربوط به «حذف ارز ترجیحی» در کمیسیون تلفیق آغاز شد