تجربیات ساخت بیمارستان و پزشکی ایران در اختیار کامرون قرار می گیرد
به روز پنجشنبه ایرنا از وبدا، فرستاده ویژه رییس جمهور کامرون در نشستی با دکتر محمد حسین نیکنام مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، دیدار و درباره توسعه تبادل هیات های تخصصی در زمینه های مرتبط با سلامت گفتگو کرد. در این دیدار مقرر شد تا جمهوری اسلامی ایران در زمینه ساخت بیمارستان، صادرات دارو و تجهیزات و آموزش پزشکی تجربیات خود را در اختیار طرف کامرونی قرار دهد. همچنین دو طرف توافق کردند همکاری‌های متقابل با تبادل هیات های تخصصی در زمینه های مرتبط با سلامت، توسعه یابد. در این دیدار که حجت الاسلام و المسلمین حکیم الهی معاون ارتباطات و بین الملل جامعه المصطفی، محمدحسین آیتی معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر جلال نائلی معاون همکاری های دوجانبه و اقتصادی حوزه بین الملل وزارت بهداشت و یک دانشجوی کامرونی که در دانشگاه تهران تحصیل می کند، حضور داشتند، طرفین به تبادل نظر پرداختند.