فروشگاه کامپیوتر اول استوک : مرکز …آموزش تخصصی کلارینت در تهرانپارسفروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …دفتر فنی مهرمس شعبه 2

انتقال سه محکوم ایرانی از تایلند به کشور
محمود عباسی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا، اتهام این محکومان را قاچاق مواد مخدر عنوان کرد و افزود: این دومین گروه از محکومان ایرانی هستند که ظرف چند ماه گذشته از تایلند وارد تهران می شوند تا ادامه محکومیت خود را در زندان های کشور بگذرانند. وی اظهارداشت: بارها تاکید کرده ایم که همه باید به قوانین دیگر کشورها احترام بگذارند بخصوص در زمینه قاچاق مواد مخدر که با مجازات های سنگینی همراه است و تقریبا در همه کشورها با مجازات های سرکوبگرایانه همراه است. عباسی خاطرنشان کرد: انتقال محکومان بدین معناست که این محکومان باید در چارچوب معاهده انتقال محکومان باقیمانده دوران محکومیت خود را در زندان‌های ایران سپری کنند. موافقتامه انتقال محکومان به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری بین ایران و تایلند پس از امضا و تصویب در مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسید و در پایان سال ۱۳۹۱ مورد تصویب مقامات ذیرط دو کشور قرار گرفت و از خرداد سال ۱۳۹۲ وارد مرحله اجرایی شد.