کشف زمین خواری به ارزش ۱۶۷۳ میلیارد ریال
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی در تشریح جزئیات این خبر افزود: در پی گزارش هایی از ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مبنی بر تصرف اراضی ملی و دولتی در برخی استان های کشور، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات و بررسی های میدانی و تطبیق اسناد مشخص شد، افرادی با شیوه ‌و شگرد تسطیح، شخم زنی و کشاورزی، سنگ چینی و دیوار کشی و جعل اسناد به قصد اثبات مالکیت اقدام به تصرف غیر شرعی و غیر قانونی مقدار ۱۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی جهت تغیر کاربری در کشور کرده اند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تصریح کرد: در ادامه چهار نفر متهم شناسایی و دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و درادامه احکام خلع ید اراضی مذکور و تخریب ساخت و ساز غیر مجاز صادر و احکام اجراء شد. مقیمی اضافه کرد: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را یک هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال برآورد کرده اند، در خاتمه از هموطنان درخواست کرد: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.