قیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …سنین پلاستبازرگانی آرتین اسوه تجارت ارسپمپ ضد اسید

مفاخر هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند
به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، بنا به رسم هر سال در ‌جشنواره تجسمی فجر، امسال نیز از ۹ نفر از مفاخر هنرهای تجسمی در رشته های مختلف ‌هنرهای تجسمی تجلیل خواهد شد.‌ هنرمندانی که در سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر مورد تجلیل قرار می‌گیرند، جعفر ‌نجیبی هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته مجسمه و سرامیک، احمد عبداللهی‌نیا  هنرمند ‌پیشکسوت و فعال  در رشته کاریکاتور، سعید رزاقی هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته ‌تصویرسازی،گارنیک درهاکوپیان هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته نقاشی،  خشایار ‌قاضی‌زاده هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته نگارگری، احمد آقا قلی‌زاده هنرمند ‌پیشکسوت و فعال در رشته گرافیک، یعقوب آژند پیشکسوت و فعال در رشته پژوهش، محمد ‌حسین حیدری هنرمند پیشکسوت و فعال در رشته عکاسی و محمد سلحشور هنرمند پیشکسوت و ‌فعال در رشته خوشنویسی است. ‌ سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن ۹۹ در فرهنگستان هنر، موسسه صبا برگزار ‌می‌شود.