اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مهار نقدینگی،«کاهش نرخ تورم»را نوید می‌دهد