تدریس زبان انگلیسی کودکان و بزرگسالان- …مشاوره روانشناسی و حقوقیآموزش تخصصی ترومپت و سایدرامتردمیل خانگی تاشو Fitness Mini …

روزه موجب افزایش تاب‌آوری در افراد می‌شود
مجید امرایی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا افزود: یکی از مهمترین روش ها برای ارتقا سلامت روانی فرد روزه داری است زیرا روزه داری باعث کاهش اضطراب های اجتماعی و نیز کاهش اختلالات مربوط به خواب در افرادی می شود که دچار این عارضه هستند. نویسنده کتاب دراماتراپی و تئوری نقش ها تصریح کرد: روزه باعث کاهش اختلالات سازگاری، خود مراقبتی، کاهش خشونت های خانگی، درک خود و درک دیگران، کاهش تعارضات بین زوجین و بسیاری از معضلات اجتماعی در بعد روانی می شود. این پژوهشگر فرهنگی در ادامه گفت: روزه داری نوعی کنترل بر رفتارهای بدنی و نفسانی است و از این منظر روشی برای تقویت و هماهنگی بعد ارادی و غیر ارادی انسان است. امرایی معتقد است: فرد روزه دار با این روش دو دنیای درون و بیرون را تحت کنترل میگیرد و با این روش قادر است قدرت نفوذ خود را افزایش دهد. دبیر کل انجمن دراماتراپی ایران افزود: روزه در بعد خودمراقبتی باعث خودارزیابی و نفوذ درونی بر خویشتن خویش شده و عملکردها را تحت کنترل انسان قرار میدهد و از این جهت موجب تسلط بر بعد احساسی، رفتاری و ادراکی انسان می شود. به باور وی مهارت خود کنترلی درونی و بیرونی در روزه داری افزایش می یابد. این تهیه کننده و کارگردان تئاتر گفت: انسان هایی که قدرت خود نگهداری قوی تری دارند در به تاخیر انداختن تکانه ها نیز موفقیت بیشتری دارند، غلبه بر نفس و خویشتن و کنترل خود را در برهه های مختلف بیشتر احساس و عمل می کنند. نویسنده کتاب دراماتراپی در مسیر تکامل تصریح کرد: روزه داری به نوعی خود نظارتی قوی بر «فعل» و «عمل» و« قول» و« رفتار» انسانی است؛ زیرا با این روش فرصت ایجاد غلبه بر جسم و روان آدمی به وجود می آید و فرد برای حضور فرا شناخت بر حضور خویشتن آماده می شود. استاد دانشگاه علامه گفت: روزه فراشناخت بهنجار را تقویت و اموری مانند فکر و ذکر و شناخت و رفتار مثبت را در سبک زندگی تکمیل می کند.  امرایی افزود: در «روانشناسی روزه» دانستن درباره دانستن که به فراشناخت تعبیر شده تقویت می شود. وی در تکمیل این بخش از گفته های خود تصریح کرد: «دانستنِ دانستن» یا «شناخت دربارهٔ شناخت» تأملی است که انسان بر روی فرایندهای ذهنی خود انجام می دهد و اندیشیدن دربارهٔ تفکر را با روزه داری می توان تجربه کرد. نویسنده کتاب شناخت شخصیت های شاهنامه افزود: روزه حال درون را خوب می کند. صبوری و تاب آوری را زیاد می کند. خشم فروکش می کند، صله رحم و تعامل بیشتر می شود، انعطاف پذیری تقویت می شود، تجارب متفاوت را تقویت می کند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه روزه داری انسان را متوجه ضعف و ناتوانی خود و دیگران می کند گفت: همین عنصر در پاره ای از مواقع تعاون و همکاری و یاری رسانی را بیشتر می کند. امرایی گفت: با روزه داری فرد قادر است به مهارت های غلبه بر نفس حیات بخشد و سالم تر زندگی کند و به حال خود و دیگران دعا کند و برای خود و دیگران خیر طلب نماید و بعد معنوی خود را غنا بخشد.